Orta Vadeli Program (OVP) nedir? Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası OVP ile belirlendi

Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP)
Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP)

Orta Vadeli Program (OVP) nedir? Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası OVP ile belirlendi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Peki Orta Vadeli Program nedir? Türkiye'nin uygulayacağı programda neler var? Detaylar yazımızda ve görsellerdedir. İyi okumalar dileriz.

Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) 2
Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) 2


Orta Vadeli Program (OVP), hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarını ortaya koyan bir belgedir. OVP, her yıl Ekim ayında yayınlanır ve önümüzdeki 3 yıl için makroekonomik hedefler, sektörel stratejiler, maliye politikaları, yapısal reformlar ve kamu yatırımları gibi konularda yol haritası sunar. OVP, Türkiye'nin ulusal kalkınma planlarına ve uluslararası taahhütlerine uyumlu olarak hazırlanır. OVP, ekonomik istikrarı sağlamak, büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, işsizliği azaltmak, cari açığı kapatmak, gelir dağılımını iyileştirmek ve sosyal refahı yükseltmek gibi amaçları gerçekleştirmeyi hedefler. OVP ile belirlenen politika ve tedbirler, her yıl bütçe kanunu tasarısı ile Meclis'e sunulur ve uygulamaya konulur. OVP, ekonomik performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir araçtır. OVP'nin uygulanması sonucunda elde edilen sonuçlar, her yıl Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile kamuoyuna duyurulur.


Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) 3
Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) 3


Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarını belirleyen bir belgedir. OVP, her yıl Ekim ayında açıklanır ve üç yıllık bir dönemi kapsar. OVP, hükümetin makroekonomik hedefleri, sektörel politikaları, kamu maliyesi, dış ticaret ve istihdam gibi konularda stratejilerini ortaya koyar. OVP, Türkiye'nin ulusal kalkınma planlarına ve uluslararası taahhütlerine uyumlu olarak hazırlanır. OVP, ekonomik istikrarı sağlamak, büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve sosyal refahı yükseltmek gibi amaçlarla oluşturulur. OVP ile belirlenen yol haritası, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşlar için bir rehber niteliği taşır.


Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) 4
Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) 4

Devletimiz ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar