İbrahim Kalın kimdir, nerelidir, özgeçmiş, kaç dil biliyor?

İbrahim Kalın
İbrahim Kalın


İbrahim Kalın Kimdir? Mit Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Başdanışmanı


İbrahim Kalın, Türk bürokrat, diplomat, akademisyen ve siyasetçidir. 11 Aralık 2014 tarihinden beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini de yürütmekteydi. 4 Haziran 2023'te Mit Başkanı olarak atandı.

İbrahim Kalın ve Recep Tayyip Erdoğan
İbrahim Kalın ve Recep Tayyip Erdoğan


İbrahim Kalın'ın Hayatı


İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olan Kalın, lise eğitimini Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisans tahsilini İslam düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da İslam Üniversitesi'nde yaptı. George Washington Üniversitesi’nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu.

Akademik kariyerine Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde başlayan Kalın, College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi . Toshihiko Izutsu'nun İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları adlı kitapları ile Halil İnalcık'ın \"İstanbul: Bir İslâm Şehri\" adlı makalesini Türkçeye çevirdi . 2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımladı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

Bürokratik kariyerine 2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirilerek başlayan Kalın, Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini de yürütmektedir. 4 Haziran 2023'te Mit Başkanı olarak atandı.

İbrahim Kalın'ın Kişisel Hayatı


İbrahim Kalın, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Malayca olmak üzere üç dil bilmektedir. Alevi olup olmadığı bilinmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar